Therapiestromingen

Therapiestromingen

In de psychosociale hulpverlening zijn veel verschillende benaderingen gangbaar.  Op deze site is bij elke hulpverlener kort uitgelegd vanuit welke uitgangspunt deze werkt. Instellingen werken vaak vanuit algemene uitgangspunten. In principe zou de beschrijving voldoende moeten zijn om tot een keuze te komen. Bij vragen of twijfels kunt u bij Gay & Lesbian Switchboard terecht op 020-623.65.65 op maandag, woensdag of vrijdag van 14.00 - 18.00 uur of per e-mail: helpdesk@switchboard.nl.