Verantwoording

Kwaliteitsborging:

De inhoud van deze website viel onder verantwoordelijkheid van Schorer. Deze organisatie is in maart 2012 failliet gegaan. Schorer hield bij het samenstellen van de site de volgende criteria aan: 

  1. Vrijgevestigde hulpverleners dienen te beschikken over een beroepsopleiding op HBO- of WO-niveau. Bovendien moeten ze ingeschreven staan in het BIG-register en/of aangesloten zijn bij een beroepsvereniging.
  2.  
  3. Instellingen dienen nadrukkelijk open te staan voor de roze doelgroep. Dit betekent dat ze over een adequaat hulpverleningsaanbod Ún beleid beschikken.

De informatie op deze site is met de uiterste zorg door Schorer samengesteld en is altijd door de betrokken hulpverlener of instelling gefiatteerd. Ook worden de gegevens geregeld geactualiseerd. Toch valt niet uit te sluiten dat soms bepaalde gegevens verouderd zijn.

COC Nederland, Rutgers en Transvisie werken vanaf november 2012 samen om de website voort te zetten. Mogelijk zullen criteria wijzigen of bevat de website op dit moment geen actuele informatie. Houd u daar alstublieft rekening mee.

COC Nederland, Rutgers en Transvisie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het verloop van hulpverleningscontacten die naar aanleiding van deze informatie tot stand komen.